Huisregels

Hygiëne en ethiek zijn in onze praktijk heel belangrijk. Wij verwachten dat onze klanten daar eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt, vragen wij je je eigen handdoek mee te nemen.

Persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij daar door onze klant zelf om gevraagd wordt.

Ben je reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan het zijn dat wij vragen om eerst te overleggen of een massage gegeven mag worden.

Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling (tijdelijk) worden gestaakt.

Voor aanvang van de eerste behandeling, zullen wij een aantal vragen stellen over je medisch verleden. Dit om te kijken of een massage verantwoord is.

Het is verstandig het gebruik van medicijnen te vermelden. Dit kan invloed hebben op de te geven behandeling.

Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Je kunt tot 24 uur voor aanvang van een afspraak kosteloos annuleren. Binnen de 24 uur wordt 100% doorbelast.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie (lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Wij behouden ons het recht voor een klant te weigeren, wanneer deze onder invloed is van geestverruimende middelen of alcohol. Ook als een klant zich zodanig gedraagt dat wij ons niet veilig voelen, kan een klant geweigerd worden.

Wij stellen het op prijs als mobiele telefoons uitgeschakeld zijn tijdens de behandeling.

Betalingen kunnen uitsluitend contant, per pin of betaalverzoek gedaan worden.